Skip to main content

Algemene voorwaarden

Hier onder kunt u onze algemene voorwaarden vinden voor onze webshop Caravan Komfort GmbH (consumenten).

1. Toepasselijkheid

Hier onder kunt u onze algemene voorwaarden vinden voor onze webshop Caravan Komfort GmbH (consumenten).

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Caravan Komfort GmbH , ingeschreven in het handelsregister B. te Coesfeld onder het nummer HRB17855, met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@Caravankomfort.de of per post: Caravan Komfort GmbH  Winterswijkerstraße 114a, 46399 Bocholt-Barlo. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31 (0) 543 216000. Op Facebook kunt u ons vinden onder: https://www.facebook.com/caravan.komfort. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. caravan Komfort GmbH zal verder vernoemt worden Caravan Komfort.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen o.a slimme modules voor uw trailer, caravan of camper. Deze modules zijn onderdeel van het SMART- Trailer systeem.alsmede comfort en veiligheid verhogende artikelen.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met o.a. iDeal. De verzendkosten komen voor uw rekening indien niet anders is aangegeven.

Artikel 3 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL of DHL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 4 – Retour

U mag het product altijd binnen 8 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen met het retourformulier dat wij u per mail toesturen nadat u een verzoek tot retour sturen heeft gedaan per e-mail naar info@caravankomfort.de. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 8 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken om te bepalen of u het product wilt houden. Het product dient ongeschonden met de originele verpakking terug gestuurd te worden. Indien u een E-Trailer module heeft geactiveerd of met de QR Code heeft geregistreerd kan dit product niet meer retour genomen worden. Ook het verbreken van eventuele zegels op verpakkingen of producten zal lijden tot het niet terug nemen van het product.

Artikel 5 – Garantie

Wij geven twee jaar garantie op alle producten. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heeft u recht op een vervangend product, dan wel hebben wij het recht tot reparatie over te gaan.. Het defecte product moet u dan naar ons sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@caravankomfort.de. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen twee weken nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen twee weken dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op de overeenkomst is het Duitse recht van toepassing.
Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Bocholt.Deze voorwaarden treden in werking op 1 januari 2018.

Smart App E-Trailer

Veilig en comfortabel op reis!

Gebruik uw smartphone om up-to-date te blijven van uw caravan, zet uw caravan eenvoudig waterpas, voorkom oververhitte remmen en nog veel meer!

Print Friendly, PDF & Email

Comfort

Veiligheid

Service

E-trailer Dealer